Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Khoáng sản Hachico Việt Nam

NMSX: KCN Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam.

Phòng bán hàng: 0969.826.438

Email: khoangsanhachico.kd1@gmail.com